4

    งานพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
วันจันทร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดย นายสุตนัย ณ พัทลุง นายช่างชลประทานปฎิบัติงาน เป็นตัวแทนของโครงการชลประทานยะลา นำพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะในพิธี.