4

    จังหวัดเคลื่อนที่ ณ ร.ร.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗โครงการชลประทานยะลา นำโดย ฝจน.ชป.ยะลา (นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร) และเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายเดชรัฐ สิมศิริ)เป็นประธานมีราษฎรและยุวชลกรเข้าชมและร้องขอโครงการบู๊ทโครงการชลประทานยะลา จำนวน ๕๓ ราย ณ โรงเรียนตชด.นิคมพิทักษ์ราษฎร์ ม.๖ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ..