4

    กิจกรรมพบปะยามเช้า ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนยะลา
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เทศบาลนครยะลา ได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนยะลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา (นายเดชรัฐ สิมศิริ) เป็นประธานในพิธี ในส่วนของโครงการชลประทานยะลา มี ฝสน.คป.ยะลา (นายแวอิบราเฮง แวดูยี) และเจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าร่วมด้วย.