4

    ฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โครงการชลประทานยะลา นำโดย ฝจน.คป.ยะลา(นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร) และเจ้าหน้าที่ชลประทาน เยี่ยมกลุ่มฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี.