4

    ร่วมงานเกษียณ ชาวเกษตร
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ฝจน.คป.ยะลา(นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร) เป็นตัวแทนโครงการชลประทานยะลาเข้าร่วมในงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณวันเกษียณอายุราชการ (เกษตรจังหวัดยะลา) ณ โรงแรมยะลารามา อ.เมือง จ.ยะลา.