4

    การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เขื่อนบน-เขื่อนล่างเกมส์ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ โครงการชลประทานยะลา นำโดยนายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา นายเถลิงกิตติ์ สุวรรณชาติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานยะลา นายนิมะยากี นิฮะ นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อความสัมพันธ์เขื่อนบน-เขื่อนล่างเกมส์ ครั้งที่ ๒ ณ เซาเทิร์น ฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ.