4

    นำกลุ่มผู้ใช้น้ำดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ โครงการชลประทานยะลา นำโดย นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร (ฝจน.คป.ยะลา) นายสุทิน รามแก้ว (ฝสบ.คป๒.ยะลา)  นายสุตนัย  ณ พัทลุง  และเจ้าหน้าที่ นำกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน บ้านดินเสมอ อ.ธารโต บ้านเข้าน้ำตก อ.บันนังสตา บ้านตาสา อ.เมือง บ้านปิยะมิตร๓ อ.เบตง และบ้านปะแต อ.ยะหา งานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่ จ.ตรัง จ.กระบี่.