4

    ประชุมร่วมการป้องกันบรรเทาน้ำท่วมในจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ณ. ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา ร่วมประชุมการป้องกันบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยนายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา เป็นประธานในการประชุม
 โครงการชลประทานยะลา พร้อมด้วย เขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ส่งน้ำจังหวัดปัตตานี (เขื่อนปัตตานี) และ โครงการชลประทานปัตตานี ร่วมกันประชุมกับการป้องกันบรรเทาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลา.