4

    ประชุมผู้ตรวจราชการเขต ๘ เบตง เยี่ยมหน่วยงานในกระทรวง
เมื่อวันที่ ๙ กย. ๕๖ นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต๘ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๕๖ ในพื้นที่ จ. ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล ณ.โรงแรมแกรนด์แมนดารีน อ.เบตง จ.ยะลา ในส่วนโครงการชลประทานยะลา มีนายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร (ฝจน.ชป.ยะลา) และนายสุทิน รามแก้ว (ฝสน. ชป.๒) ร่วมตอนรับในครั้งนี้ด้วย.