4

    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิดชูผู้เกษียณ : KM Day ๒๐๑๓
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ สำนักชลประทานที่ ๑๗ ร่วมด้วย ๘ โครงการจัดงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิดชูผู้เกษียณ โดยภายในงานประกอบด้วยการจัดงาน KM Day ๒๐๑๓ , งานกีฬาสีภายในสำนักชลประทานที่ ๑๗ และ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ. ห้องประชุมสันติวารี สำนักชลประทานที่ ๑๗

   ช่วงเช้ามีการจัดงาน kam day ๒๐๑๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หน้าบริเวณห้องประชุม สันติวารี สำนักชลประทานที่ ๑๗ โดยมีบูทจากหน่วยงานต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนเลี่ยนรู้ระหว่างโครงการต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดสำนักชลประทานที่ ๑๗ , พร้อมกันนี้ ในช่วงเช้ามีการมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๑๖ คน ณ ห้องประชุมสันติวารี

   ช่วงบ่ายมีการจัดงานกีฬาสีภายใน โดยมีการแข่งขันกีฬากลางแจ้ โดยแบ่งเป็น ๓ สี สีเขียว สีชมพู และ สีน้ำเงิน โดยมีกีฬาหลักคือ ฟุตบอล และ แชร์บอล ส่วนกีฬาพื้นบ้าน ชักเย้อ วิ่งกระสอบ วิ่งเป่าแป้ง และ มะเขือตีกอลฟ

   ช่วง ๑๘.๓๐ น. - ๒๒.๐๐น. จัดเลี้ยงอาหาร ณ สนาม สำนักชลประทานที่ ๑๗ โดยมีการเลี้ยงอาหารประเภอบุฟเฟ่ พร้อมการแสดงบนเวที.