4

    โครงการอบมรมระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายแวอิบราเฮง แวดู หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ โครงการชลประทานยะลา และ นายฮัมดีย์ กะลูแป เข้ารับการอบรมในหัวข้อ "ระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย" ณ. กรมชลประทาน สามแสน

ในการฝึกอบรม มีการแนะนำโปรแกรมการใช้งาน สำหรับระบบการฝากไฟล์ NFS หรือโปรแกรม Web File Manager เพื่อการใช้งานกับการรับส่งข้อมูลผ่านระบบนี้

ในการอบรมในครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference zoning เพื่อการรับชมผ่านเครื่อข่าย Internet ด้วย.