4

    ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี
ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เมื่อ พุธ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายอนุรักษ์ ธีระโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา ร่วมการปลูกป่าในโครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ. บ้านจะกือเละ หมู่ที่ ๓ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา.