4

    พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหามหาราชินี ณ บริเวณเขื่อนบางลาง ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖.