4

    กิจกรรมวันครบรอบ ๑๑๑ปี
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ โครงการชลประทานยะลาได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ ๑๑๑ปี กรมชลประทาน โดยมีกิจกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุธ และ ศาสนาอิสลาม ภายในช่วงเช้ามีการทำการเปิดอาคารละหมาด ๑๑๑ปี โดยมีบุคคลากร และผู้ร่วมกิจกรรมจากภายนอก ร่วมทำพิธีเปิดอาคารละหมาด.