4

    กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯ
วัน จันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โครงการชลประทานยะลาได้จัดกิจกรรม "พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณฯ" ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยะลา โดยมีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานยะลา ร่วมใจเข้าร่วมพิธี โดยสวมเสื้อ สีชมพู

        ภายในพิธี มีการขับร้องเพลง "เพลงพ่อของแผ่นดิน" และ "เพลงสรรเสริญพระบารมี" โดยนำขับร้องโดย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา .