4

    ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖
โครงการ ชลประทานยะลาได้จัดงานฉลอง "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และ คนงาน ร่วมกันฉลองงานวันปีใหม่นี้ ภายในงาน มีการจับของขวัญทั่วไป และของขวัญพิเศษ จากหัวหน้าส่วนวต่างๆด้วยกันหลายรางวัล .