4
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ % ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมือง รามัน และเบตง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๕ - ๓๕ กม./ชม. คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ ๓๓ องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด ๒๔ องศาเซลเซียส วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา ๑๘.๑๘ น.พรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา ๐๖.๓๐ น.
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันนี้ | ดูสถานการณ์น้ำที่รายงานทั้งหมด

 
 
ข่าวสารล่าสุด |  ดูข่าวสารทั้งหมด


กระดานถาม-ตอบ

ศูนย์รวมความคิดเห็น . ฐานข้อมูล ทั่วไป และกลุ่มสาระต่างๆ ทั้งในและนอกโครงการชลประทานยะลา.


ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ฐานข้อมูลงานพัฒนาแหล้งน้ำและระบบชลประทาน ที่รับผิดชอบโดยโครงการชลประทานยะลา.


ระบบบริหารลูกจ้างชั่วคราว

ฐานข้อมูลการจ้างงานของลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของโครงการชลประทายะลา.


ระบบรายงานสภาพฝน

ระบบรายงานสภาพฝนโดยผู้ใช้งานทั่วไป แบบ Real Time โดยการรายงานสภาพฝนแบบปัจจุบันที่สุด.