4
ติดต่อเรา
ที่ตั้งโครงการชลประทานยะลา
เลขที่ 38 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-361138 โทรสาร 073-361137
ติดต่อหน่วยงานภายใน 073-361138-[ต่อ]
ผู้อำนวยการ. ต่อ 25 | ฝ่ายธุรการฯ ต่อ 11 | ฝ่ายพัสดุ ต่อ 17 | ฝสน. ต่อ 28 | ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ต่อ 13 | ฝสบ.1 ต่อ 14 | ฝสบ.2 ต่อ 15 | ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ต่อ 13 | ฝวศ. ต่อ 12 | ฝชก. ต่อ 30 | การเงิน. ต่อ 18 | สื่อสาร ต่อ 20,33 |
E-mail โครงการ : info@yalarid17.com
E-mail Admin : atomit52@gmail.com
ออกแบบและเขียนระบบโดย : นายฮัมดีย์ กะลูแป | HDesign